Historie klubu

Babetta klub Brno vznikl historicky v Brně-Medlánkách, kdy se kolem roku 2012 dali dohromady tři lokální fandové kolem Babett a začali podnikat různé výlety po okolí. Byly to úžasné 2 roky, kdy jsme projeli každičký kout Jižní Moravy a měli spoustu fajn zážitků. Po projížďce se už stalo tradicí jít na jedno pivko, povykládat různé příhody, co se komu přihodilo na Babettě během projížďky a pak už těch pár desítek metrů jsme Babettu dotlačili domů.

Po čase jsme začali mít potřebu se veřejně prezentovat a sdílet fotky a videa z našich výletů a začali jsme také uvažovat o tom, že založíme klub. Pro svoji jednoduchost padla volba na Facebook, kde se dala velmi jednoduše vytvořit stránka, a tak jsme oficiálně založili 28.5.2013 Babetta klub Brno. Jelikož v té době žádné takové stránky na Facebooku téměř nebyly, tak jsme se stali brzy velmi populární díky sdílení spousty fotek z projížděk a videí a také i svými znalostmi o Babettách. Během následujících 3 let se ke klub rozrostl až na počet kolem 15 lidí a kromě toho měl zhruba tisíc fanoušků z celého světa.

Někteří členové však měli v našem klubu doslova jepičí život, kdy si na jaře pořídili Babettu, pojezdili s námi sezónu a na podzim Babettu prodali a přešli na silnější motorku a už jsme je nikdy neviděli. Někdy kolem roku 2014 se s Babettami postupně rozloučili i 2 členové z původního zakladatelského tria z Medlánek a Babettám zůstal věrný už jen Pavel.

Velký zlom v historii klubu byla první návštěva kultovního srazu Vápenky v roce 2013, kde se poprvé osobně setkali dva nynější skalní členové klubu Pavel Majerek a Richard Vylášek, kteří spolu do té doby udržovali kontakt jen přes internet. Pár měsíců po srazu jsme osobně poznali Petra Horáka a vzniklo zdravé jádro klubu, které spolu drží dodnes.

Vápenky 2013. Richard v červeném tričku a Pavel na žluté B207. Úplně vpravo je duchovní otec Vápenkového srazu Jenda Kulík, admin speaker fóra

Kolem roku 2014 naše znalosti kolem Babett pokročily na takovou úroveň, že jsme se pustili do ladění válců, výfuků a karburátorů. Při této příležitosti jsme navazovali kontakty a spolupráci s ladiči a šikovnými řemeslníky po celé ČR a SR. V tomto roce jsme také začali pomáhat s adminováním fóra Babetta CZ/SK na Facebooku, založili jsme skupinu Babetta burza CZ/SK a začali pomáhat se správcováním fóra na Speaker.cz.

V roce 2015 jsme navštívili majitele firmy pana Josefa Hlavatého (dnes je ředitelem firmy jeho syn David Hlavatý, s kterým taky udržujeme kontakty). Původně domluvené formální půlhodinové setkání přešlo záhy do neformálního setkání, které se protáhlo až do dalšího dne.

Navázali jsme s Motomaxem přátelskou spolupráci a v průběhu let testovali vybrané díly před jejich uvedením na trh, dávali cennou zpětnou vazbu a dělali Motomaxu reklamu v komunitě na produkty, které jsme si sami ověřili na svých strojích. Jedna ze zásluh našeho klubu je komplexní otestování italského karburátoru Dellorto SHA 16.16 pro Motomax a díky tomu se tento karburátor začal importovat do ČR a postupem času se stal nejpoužívanějším tuningovým karburátorem v komunitě. Video ukazuje počátky testování v roce 2016, kdy jezdec Koby (dnes již také bývalý člen) se řítí neskutečnou rychlostí téměř 70km/h přes obec.

Aktivity klubu nabíraly obrátky a tak jsme si v květnu roku 2016 zkusili zorganizovat svůj úplně první klubový sraz pro širokou veřejnost a tím byl jarní sraz na Želivce (v pomyslném středu ČR). Byla to taková alternativa letního srazu Vápenky, aby mohli dorazit i lidé z Čech, kteří to měli na Vápenky příliš daleko. Na sraz dojeli lidé až od Ústí nad Labem, Krkonoš a Náchoda, takže jsme pokryli v podstatě celou Českou republiku. V této době zároveň klub zažíval velký rozmach, co se týče členské základny. V roce 2016 se k nám hlásilo cca 15 lidí a dalších minimálně 5 nosilo klubové trička.

V roce 2017 začal Babetta klub Brno vážně uvažovat o pořádání profesionálního závodu Babett. Do té doby existovaly v ČR víceméně pouze vesnické závody, ale my jsme chtěli nabídnout komunitě závod na profesionální úrovni na profesionálním okruhu. Již od roku 2016 jsme se v klubu bavili o tom, že by bylo zajímavé pořádat vytrvalostní závod a po takřka 2-letém průzkumu nakonec padla volba na rychlostní ovál polygonu Tatra Kopřivnice. S velkým nasazením členů se nakonec podařilo úspěšně vše zorganizovat a 30.6.2018 se konal první ročník 12h závodu, který se poté stal tradicí a největší Babetta událostí v roce. S pořádáním akce nám u prvního ročníku vypomáhal Motomax, kterému jsme poté přenechali pořádání dalších ročníků, neboť organizace závodu byla velmi časově náročná a tento typ závodu se nedá zorganizovat pouze v pár lidech, ale chce to součinnost desítek lidí, na což jsme v našem klubu neměli kapacitu. Náš klub v rámci prvního ročníku postavil na trať jeden stroj a tým byl složen převážně z kolegů z práce od Pavla. Podařilo se nám vybojovat 1.místo v kategorii speciál, kdy jsme za 12h nakroužili po tatrováckém oválu vzdálenost 658km průměrnou rychlostí 55km/h bez jediné poruchy.

Pravidelně se účastníme různých závodů a obsazujeme přední příčky. V následující fotogalerii můžete vidět Babetta B1 závody v Hulíně, mistrovství světa mopedů Rallye Kozel-Bouzov a 12h závody na Pánově.

Kromě klubových aktivit rádi cestujeme na Babettách. Za povšimnutí stojí určitě jedna z nejnáročnějších cest, kdy Pavel objel s kamarádem Štefanem Českou republiku podél hranic za 9 dnů, což byla extrémně náročná cesta s velkým převýšením, neboť většina hranice České republiky je obklopena horami.

V roce 2018 jsme dojeli až na konec světa:)

O našich aktivitách se doslechli až samotní konstruktéři Babett v Povážské Bystřici, a tak jsme dostali v roce 2017 pozvánku účastnit se VIP setkání. Diskutovali jsme s nimi o automatické převodovce, spojkách a o dalších součástí mopedu a ujasňovali si, proč to tak bylo navrženo a jak se dá upravit charakteristika řazení, zvýšit výkon motoru, atd.. Vzájemně jsme se obohatili o spoustu zajímavých informací. Od té doby udržujeme kontakt s konstruktéry. Na snímku vedle Pavla je pan Jiří Bednář, autor patentu automatické převodovky na Babettě.

zleva doprava Zdeno Metzker (konstruktér, autor dvoudílné monografie o Babettách), Jiří Bednář (autor patentu převodovky motoru M-210), Jindřich Šafařík (design
M-228, M-207 a M-210), Ján Bednár (tovární rychlostní a soutěžní jezdec na Manete M-90), Peter Počarovský (design Korado)
. A když se podíváte na předchozí fotku s pánem v bílém tričku a brýlemi na šnůrce, tak to je legendární servisní inspektor Ján Tucík z videa na YouTube . Později měl tento pán na starost export Babett do zahraničí, především do USA.

Klub byl až do roku 2019 neoficiálním klubem jako naprostá většina klubů zde v ČR. V létě 2018 na srazu Babí Hora jsme diskutovali o tom, že bychom se chtěli posunout dál a založit oficiální klub a využívat výhody z toho plynoucí. Všichni z této myšlenky byli nadšení, odsouhlasili si oficiální klub a tehdy nejmladší člen Kuba Okruhlica si vzal na starost všechno vyběhat a sepsat. Členové klubu byli poprvé seznámeni s rozpracovanými stanovy klubu po závodě Rallye Kozel Bouzov v září 2018. Na den 9.12.2018 byla svolána ustavující valná hromada, kde všichni přítomní (9 lidí) podepsali zakládací listinu a proběhla volba členů představenstva. Předsedou chystaného oficiálního klubu se stal Pavel Majerek, místopředsedou Richard Vylášek.

Ke dni 6.4.2019 jsme se stali oficiálním zapsaným spolkem. Bohužel původní dobrá myšlenka stát se oficiálním klubem a povýšit koníček na vyšší úroveň se obrátila proti nám, kdy se polovina neformálních členů při pokynu k uhrazení členského příspěvku do 30.5.2019 vyjádřila ve smyslu, že nechtějí platit členský příspěvek a jezdit na valné hromady, když stejně dorazí na sraz jen 1-2x za rok, a tak automaticky přišli v červnu 2019 o status členství v klubu. Další polovina členů neskrývala veřejně svou antipatii vůči tehdejšímu předsedovi klubu Pavlovi, a tak se mezi sebou domluvili a pár dnů před vypršením lhůty složení členského příspěvku oznámili, že z klubu odchází. Z původních cca 15 neformálních členů se náš klub ztenčil na 4 řádné členy k 1. červnu 2019. Dlouho jsme nemohli pochopit, proč si tedy bývalí členové odsouhlasili v roce 2018 oficiální klub, když ho poté odmítli. Část bývalých členů Babetta klubu Brno přešla do jiných neformálních klubů a zbytek ukončil koníček kolem Babett z rodinných důvodů nebo přechodem na jiný stroj. I tohle je bohužel daň za to, abychom mohli růst a posouvat se dál.

V roce 2020 oznámil odchod z klubu nejmladší člen Kuba. Klub měl od té doby 3 řádné členy a nově se stal předsedou klubu Richard od valné hromady 12/2019.

Rok 2020 překazil covid-19. Většina společných klubových aktivit musela být zrušena jako např. plánovaná červnová klubová cesta do Alp, na kterou se všichni moc těšili. Aktivity klubu se v létě 2020 soustředily na sraz Šardice a přichystání závodního speciálu na prestižní 12h závody. Spojili jsme se Babetta klubem Bílovec a přichystali speciál, který vyhrál 12h závody v roce 2020 (1. místo). Bohužel na 12h závodu se zranil Pavel a na cca půl roku ho to úplně odstavilo z klubových aktivit.

V roce 2021 korona situace pokračovala, a tak se aktivity klubu koncentrovaly na léto, kdy se konal sraz v Šardicích, pár vyjížděk a sezóna skončila s 12h závody a Rallye Kozel Bouzov.

BkB dospělo ke zdravému úsudku, že trať na Pánově je pro rychlý klubový závodní speciál už příliš nebezpečná a tak se už dalších ročníků závodů účastnit nebude. Místo toho jsme na Pánově pořádali technický workshop pro veřejnost. Náš stánek navštívilo během víkendu odhadem kolem 100 lidí a dostali jsme velmi kladnou zpětnou vazbu, takže budeme v této aktivitě pokračovat.

V roce 2022 se náš klub rozrostl o jednoho člena – Radka. Aktivity klubu se vrátily do normálu před koronou. V tomto roce jsme si připravili pro veřejnost zajímavý závod a to Babetta economy run, kde se jede na spotřebu. Vyhrává ten, který ujede nejvíc na 1L paliva. Záznam z této akce můžete zhlédnout zde.

Rok 2022 byl bohatý i na cestovní zážitky. Spoustu jich najdete na našem Youtube kanálu, ale dva stojí za to zmínit. Pavel se svým synem procestoval Alpy, zdolal 4 nejvyšší průsmyky v rakouských Alpách (2500-2800m n.m.) a výletoval se po plážích v Chorvatsku.

Zajímavostí na kultovním srazu Šardice bylo tažení 1.5 tunového automobilu. Zde Pavel demonstroval, že Babetty z našeho klubu mají velmi slušný zátah odspoda.

V roce 2023 se rozhodl zakládající člen Pavel Majerek, že z klubu odejde.