Aktuality

  • 24.7.2019. Oficiální stanovisko klubu. Babetta klub Brno se tímto distancuje od bývalých členů Babetta klubu Brno - jmenovitě Tomáš Kolář z Babetta týmu Krkonoše, Martin Ševčík z Babetta klubu PodOrlicko, Petr Holeček, Tomáš Mikolajczyk, Jaroslav Neplech. Dále Stanislav Šindar z Babetta fans Ratíškovice, který členem BkB nebyl. Důvodem našeho stanoviska jsou dlouhodobé útoky na členy klubu (hlavně na předsedu Pavla Majerka), šíření pomluv a zkreslených informací a snaha o rozvracení klubu, což považujeme za nesportovní chování. Ve svém prohlášení na FB jsme uvedli distanc i od dalších lidí, ale po zrevidování v rámci představenstva klubu jsme se shodli, že proti nim nic nemáme. Jednalo se o Milana Tuttera z Babetta Moped Fanklubu Brno, Pavla Pavlů a Juraje Horára. Těmto třem lidem se omlouváme za nesprávné začlenění, protože v době psaní prohlášení panovaly v klubu silné emoce z událostí nedávno proběhlého srazu Šardice.
  • 1.6.2019 Tímto dnem zaniká členství všech dosavadních neformálních členů klubu, kteří neuhradili členský příspěvek. Babetta klub Brno má nyní 4 oficiální členy, viz sekce Členové.
  • 1.5.2019. Babetta klub Brno obsadil krásné první a třetí místo na B1 závodech v Hulíně Info zde
  • 16.4.2019 Dnes jsme zřídili klubový účet u FIO banky. Nyní se čeká na zaplacení členských příspěvků. Termín přihlášek do klubu a zaslání členského příspěvku je do 31.5.2019
  • 6.4.2019 Tak už jsme oficiální. Dnes nás zapsali do restříku a můžeme jít zařídit klubový účet.
  • 9.12.2018 byla svolána valná hromada, na níž bylo všemi přítomnými členy odsouhlasen záměr o zápis do spolkového rejstříku. Tímto krokem chceme postoupit na další úroveň a zastřešovat česko-slovenskou Babetta komunitu i oficiálně. Na tomto činu se momentálně pracuje, nicméně o všem budete pravidelně informováni jak na našich webových stránkách, tak Facebooku.
top